Harriette van Luijken

Achtergrond

Na haar rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werkte Harriëtte in verschillende organisaties in het bedrijfsleven (van 1992-1999).

Daarbij heeft zij zowel juridische, commerciële als adviesfuncties vervuld.

In deze periode is is zij betrokken geweest bij verschillende reorganisaties. Hierdoor is haar interesse in het hanteren van conflicten gegroeid en haar passie ontstaan voor het vak van mediator.

Sins 2004 geeft zij door de MfN geaccrediteerde opleidingen, waarin zij haar vele praktijkervaringen gebruikt om de leerstof te onderbouwen.

Daarnaast is zij sinds 2010 werkzaam als coach binnen verschillende organisaties.

Ervaring

Sinds 1999 is zij zelfstandig MfN Register mediator en aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland, de Mfam, Vereniging van familiemediators en de NMv, nederlandse mediators vereniging.
Zij heeft veel ervaring opgedaan met het oplossen van conflicten op vele gebieden, zoals arbeidsverhoudingen, echtscheidingen en familiezaken, zakelijke conflicten en binnen de overheid (gemeente-burger).

Als rechtbankmediator is zij sinds 2004 werkzaam voor de Rechtbanken in ‘s Hertogenbosch, Zeeland West Brabant en Rotterdam.

Harriette ondersteunt mensen en daagt hen uit, zodat zij tijdens de mediation zelf aan de slag te kunnen gaan. In een conflict wordt het gedrag van mensen vaak gestuurd door emoties die blokkerend werken. Men ervaart een gevoel van wantrouwen bij zichzelf en naar de ander. Harriette laat mensen hun verwijten vertalen in verwachtingen en behoeften. Dat geeft beweging en duidelijkheid en maakt de slag naar het vinden van oplossingsmogelijheden voor de toekomst haalbaar.

Harriette is een verbinder die in staat is om mensen positief te stimuleren en te leren opnieuw sturing te geven aan hun eigen leven.

Opleiding geven als trainer

Harriette verzorgt verschillende mediationopleidingen. Daarnaast geeft zij gastcolleges aan de Erasmus Universiteit. Zij werkt vanuit de kernvraag: “Wat is nodig om mensen op individueel en collectief niveau effectiever te willen laten omgaan met conflicten en daarin zichzelf te leren leiden in verbinding met de ander?”

Het beantwoorden van deze vraag ziet Harriëtte als een ‘oneindig leerproces’. Hierbij wordt het optimale resultaat bereikt als mensen het vermogen in zichzelf aanspreken om regisseur te worden van hun eigen ontwikkelingsproces. Harriette daagt zichzelf en anderen uit om samen echt de kwaliteit van de interactie te realiseren. Door anders te leren kijken naar wat men (voor)waar(aan)neemt. Dit is cruciaal om jezelf goed te kunnen sturen in verbinding met anderen in deze turbulente tijden.