Opleiding

Bekleedt u een functie waarin u regelmatig geconfronteerd wordt (of kan worden) met grote of kleine conflicten of wilt u zich vestigen als zelfstandig mediator?  Dan is een door de MfN geaccrediteerde Mediation Opleiding  een uitgelezen kans om de kwaliteiten die u op dit gebied al  in huis heeft te vergroten en uw gedragsrepertoire uit te breiden om bij (potentiële) conflicten nog effectiever te kunnen beïnvloeden. De belangstelling voor mediation in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen is sterk gegroeid en mediation en conflictvaardigheid wordt meer en meer geïntegreerd als managementtool. Als u zichzelf verder ontwikkelt  in een opleiding waarin u effectief leert sturen bij conflicten, kunt u de uitkomst adequaat beïnvloeden en zelfs conflicten voorkomen omdat u eerder herkent wat daarvoor nodig is.

Doelstelling Mediation Opleiding

Als u een MfN erkende basisopleiding volgt wordt u opgeleid tot MfN register mediator, professioneel mediator in allerlei conflicten die in een organisatie of andere omgevingen waarin u leeft en werkt kunnen spelen.


Mediation wordt het meest toegepast bij familieconflicten en echtscheiden

Het is daarom de moeite waard als mediator je daarin te specialiseren. Specialisatie van de mediator is noodzakelijk omdat echtscheidingen op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken hebben. De ingrijpende gebeurtenis van echtscheiding kent bij de afwikkeling emotionele, zakelijke en juridische aspecten. Een succesvolle mediator in deze zaken dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden, om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn. De specialisatie Opleiding Familiemediation is bestemd voor mediators die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan en (soms diverse) omgangsregelingen.


De specialisatie arbeidsmediation

Naast echtscheidingsbemiddeling vinden de meeste mediations plaats bij conflicten in de arbeidsrelatie. Specialisatie in arbeidsmediation is daarom ook een zeer lonend traject om te volgen als mediator. Specialisatie is noodzakelijk omdat arbeidsverhoudingen zowel binnen de overheid als ook in het bedrijfsleven op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken heeft. Een succesvolle mediator in deze zaken dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden, om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.