Testimonials

“Mijn partner en ik besloten na het lang geprobeerd te hebben uit elkaar te gaan. Dit was het einde van een voor ons langlopend proces. Echter goed uit elkaar gaan betekende voor ons in gesprek blijven om zo de te maken afspraken goed op papier te krijgen. Dit in een goede verstandhouding waarbij het belang van onze kinderen voorop stond. Om ons in gesprek te krijgen en (vooral) te houden besloten we een mediator in te schakelen. Onze keuze viel daarbij op Harriette van Luijken. Terugkijkend hoe zij het proces heeft aangepakt om de afspraken ook daadwerkelijk concreet te maken kunnen we niets anders concluderen dan dat dit bijzonder goed is verlopen. Daarbij rekening houdend met de veelvoud aan emoties wat bij een dergelijk traject komt kijken. Harriette is in staat om oplossingsgericht te denken waarbij ze het persoonlijke aspect niet uit het oog verliest. Deze benadering alsmede haar onafhankelijke opstelling doen ons met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen periode. De afspraken zijn gemaakt en op papier gezet. Voor ons als ex-partners kunnen we nu een nieuw begin maken waarbij we niet uit het oog verliezen dat we weliswaar ex-partners zijn maar voor altijd de ouders van onze kinderen. 

 

“Mevrouw van Luijken heeft de eigenschap om zeer goed te luisteren, op de juiste tijd te sturen en beide partijen de ruimte geven. Daarom heeft er een eind kunnen komen aan een zware slepende zaak. Het heeft wel 5 uur geduurd, maar toch alles in één gesprek afgerond.

Klasse! ”

 

“Ik wil je bedanken voor de moeite die je hebt gedaan en dat je ons steeds een spiegel hebt aangereikt om ons eigen handelen en de resultaten daarvan te kunnen zien en vooral te erkennen. Hierdoor is het contact tussen ons na de scheiding nog steeds goed en dat merken we aan de kinderen waar het goed mee gaat.

Dankzij jou is de opleiding boeiend geworden en bleef de theorie doorspekt met praktijkvoorbeelden levendig en begrijpelijk. We willen je hiervoor allemaal hartelijk bedanken.

Ik kijk voortdurend met veel plezier en voldoening terug naar de inspirerende opleiding die we onder jouw coachende leiding hebben gevolgd. Het toepassingsgebied in mijn werk is breed en heb dus dagelijks profijt.”