Mediation bij scheiding

Iedere echtscheiding of beëindiging van samenwonen is anders. Soms voeren relationele problemen de boventoon, soms zijn de financiële regelingen ingewikkeld of zijn de afspraken over de kinderen en/of de woonsituatie een struikelblok; of een combinatie daarvan.

Van Luijken mediation heeft sinds 1999 uitgebreide ervaring opgedaan waarbij met mediation in bijna alle situaties tot goede afspraken kan worden gekomen.

 

Maak betere afspraken met mediation

Het doel van de mediation bij echtscheiding is dat de afspraken die worden vastgelegd zo optimaal mogelijk aansluiten bij het gewenste toekomstperspectief dat ieder heeft. Het is essentieel om de aandacht aan emoties te geven die men nodig heeft. Dit klaart de lucht en geeft ruimte aan ieder om op zijn of haar eigen manier het afscheid te gaan verwerken.  Als men elkaar een nieuwe toekomst kan gaan gunnen is het mogelijk om werkbare en duurzame afspraken te maken. De kans op een verbetering van de relatie tussen u als ouders en de kinderen ná de scheiding wordt vergroot. Dat geeft rust voor u zelf, de kinderen en uw omgeving.

 

De meest voorkomende onderwerpen op een rij:

 • Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vermogen en schulden
 • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdeling van opgebouwde pensioenen

Op de site van het Nibud kunt u meer informatie vinden met betrekking op geldzaken tijdens scheiding.

 

Om de scheiding formeel te maken zal een zestal stappen moeten worden gemaakt.

VanLuijken mediation begeleidt u tijdens het mediationproces om de volgende stappen te doorlopen:

 1. Tijdens het mediationproces maakt u afspraken over de onderwerpen die voor u aan de orde zijn
 2. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en of ouderschapsplan
 3. Het verzoekschrift wordt ingediend bij rechtbank
 4. De uitspraak geeft de rechter in een Beschikking
 5. De akte van berusting wordt door beiden ondertekend
 6. De echtscheiding wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand

Pas als alle stappen zijn doorlopen, bent u formeel gescheiden. Stap drie tot en met vijf duurt rond de acht weken. De tijd die nodig is om tot goede, door u bewust gekozen afspraken te komen en deze vast te leggen in het echtscheidingsconvenant en of ouderschapsplan (stap één en twee) wordt voor een belangrijk deel mede door u bepaald. Gemiddeld kost dat één tot drie gesprekken.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators.